Ustawienia firmy

Z plugmystore.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ustawienia firmy[edytuj]

W celu skonfigurowania ustawień konta, należy przejść do sekcji "Ustawienia" i użyć przycisku "Ustawienia firmy" na pasku po lewej stronie okna.

Stawki VAT[edytuj]

Interface pozwala na ustawienie stawek VAT, które stosowane są do rozliczeń. W celu skonfigurwania stawek VAT należy:

 • wybrać kraj;
 • ustalić procentową stawkę VAT;
 • dodać etykiety i określić stawki VAT przy użyciu kodu;
 • wprowadzić moment walidacji stawki VAT; jeżeli stawka VAT pozostała niezmieniona, należy pozostawić puste pole;

Konta bankowe[edytuj]

Należy uzupełnić informacje dotyczące rachunku bankowego firmy. Informacje te będą wykorzystane do:

 • rozliczeń;
 • otrzymywania płatności z platform handlowych;

Na dane konta bankowego składają się

 • numer IBAN;
 • numer BIC/SWIFT;
 • nazwa banku;

Informacje prawne[edytuj]

Informacje prawne o firmie stosowane do rozliczeń:

 • nazwa firmy;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres firmy;
 • kod pocztowy;
 • miasto;
 • kraj;
 • REGON;
 • NIP;

Wsparcie klienta[edytuj]

Informacje kontaktowe dla klientów wykorzystywane w przypadku ewentualnych zwrotów. Składają się na nie:

 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • kod pocztowy;
 • miasto;
 • kraj;
 • adres;

ID Faktury[edytuj]

ID faktury umożliwia dopasowywanie identyfikacji faktur i sekwencji numerów. W celu utworzenia ID faktury należy podać następujące informacje:

 • prefiks - litery lub cyfry pojawiające się na początku ID;
 • numer - część numeru składająca się z cyfer;
 • długość - liczba znaków w części numerycznej faktury;
 • przyrostek - litery lub cyfry, które pojawiają się na końcu ID faktury;

Ustalony format ID faktury może być stosowany w:

 • szablonach faktur wykorzystywanych do rozliczenia;
 • szablonach e-mail wysyłanych do klientów;

Automatyczna generacja śledzenia ID[edytuj]

Autogenerowanie kodu śledzenia ID korzysta z masowego potwierdzenia przesyłek podczas zarządzania zamówieniami.

Preferencje[edytuj]

Preferencje:

 • język katalogu - lista języków używanych do katalogowania danych;
 • ilość minimalna - wartość całkowita oznacza minimalną ilość zapasów dostępnych do sprzedaży poprzez Plugmystore.com;

Domyślny język katalogu[edytuj]

Język ustawiony jako domyślny na Plugmystore.com. Parametr ten jest wykorzystywany głównie do importu i eksportu plików danych.

Preferencje wysyłki[edytuj]

Ustaw jako domyślne opcje wysyłki:

 • usługa przewoźnika - wybór przewoźnika z dostępnych na koncie w dziale logistyki;
 • poziom wypełnienia serwisu;

Opcje te są używane do automatycznego zakończenia potwierdzenia wysyłki.