Glossary

Z plugmystore.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podstawy[edytuj]

Kanały sprzedaży[edytuj]

Fizyczne lub wirtualne miejsce sprzedaży. Sklepy fizyczne, sieci dystrybucyjne, e-sklepy lub nowe kanały sprzedaży e-commerce są kanałami sprzedaży, które mogą być łączone w interface Plugmystore.com.

Nowe kanały sprzedaży[edytuj]

Składają się na nie elektroniczne platformy handlowe, porównywarki cen, systemy partnerskie, które są oglądane codziennie przez miliony potencjalnych klientów i obejmują wielkie obszary geograficzne. Integracja z wymienionymi kanałami sprzedaży jest istotą systemu Plugmystore.com.

Integracja e-commerce[edytuj]

Usługa umożliwiająca sklepom internetowym zwiększenia widoczności firmy w internecie poprzez integrację z nowymi kanałami sprzedaży. Usługa ta zapewnia scentralizowane zarządzanie sprzedażami. Plugmystore.com dodatkowo oferuje wiele innych usług ułatwiających codzienne zarządzanie e-handlem.

Strona szczegółowa produktu[edytuj]

Jedna strona z listą wszystkich ofert (cena i ilość) różnych sprzedawców oferujących ten sam produkt. Wyświetlanie produktów na jednej stronie opiera się na kodzie kreskowym produktu.

SKU (jednostka magazynowa)[edytuj]

W inwentaryzacji kod SKU używany jest do identyfikacji konkretnego towaru. Na przykład artykuł dostępny w trzech rozmiarach i trzech kolorach będzie miał dziewięć SKU wraz z produktem nadrzędnym - wirtualnym, co sprawia, że w sumie jest to dziesięć SKU. Posługując się SKU, sprzedawca musi być w stanie dokładnie zidentyfikować produkt do wysyłki.

Oferta e-commerce[edytuj]

Połączenie pozytywnej ceny (>0) i pozytywnego poziomu (>0) zapasów dla konkretnego produktu (SKU).

B2C (Business to Consumer)[edytuj]

Sprzedaż do końcowych użytkowników, osób fizycznych.

B2B (Business to Business)[edytuj]

Sprzedaż do klientów biznesowych.

Marketplace[edytuj]

Cyfrowa platforma handlowa, która łączy podaż i popyt na dany produkt. Większość platform wyświetla oferty wszystkich e-sprzedawców sprzedających ten sam produkt na jednej na stronie. W przeciwieństwie do stron internetowych porównujących ceny, platformy pozwalają użytkownikowi końcowemu na bezpośredni zakup.

Porównywarka cen[edytuj]

Platforma cyfrowa dająca możliwość znalezienia i porównania cen e-sprzedawców na różnych kanałach dla tego samego produktu. Sprzedaż nie jest zakończona na stronie porównywarki cen. Wynik wyszukiwania służy jako link przekierowujący do oferty w e-sklepie.

System partnerski[edytuj]

System pozwalający e-handlowcom na dystrybucję swoich ofert na wielu witrynach partnerskich. Większość z tych stron jest częścią zorganizowanej sieci.

Multi-channel / Wielokanałowość[edytuj]

Strategia dystrybucji, która wykorzystuje wiele równoległych kanałów sprzedaży. W celu zwiększenia widoczności ofert i zasięgu odbiorców kanały te mogą być fizyczne lub wirtualne.

Cross-channel / Sprzedaż krzyżowa[edytuj]

Strategia dystrybucji wzorowana na multi-channel, oferująca synchronizację między różnymi kanałami. W związku z tym klient może połączyć zalety różnych dostępnych kanałów dopasowując do swoich potrzeb: monitorowanie z urządzeń mobilnych, kupowanie z użyciem komputera i dostarczanie w sklepie fizycznym.

Omni-channel[edytuj]

Podobny do kanału cross-channel, różnica polega na ciągłości procesu z jednego kanału do drugiego. Konsument omni-kanałowy może rozpocząć zakup produktów na jednym urządzeniu i dalej na następnych, zachowując historię wyszukiwania, identyfikator i aktualny wybór produktów.

Chmura[edytuj]

Wirtualne przechowywanie plików we wszystkich formatach, dostępnych osobom trzecim. Chmura używana przez Plugmystore, aby umożliwić klientom pobieranie wielojęzycznych faktur.

Automatyzacja[edytuj]

Powtarzające się działanie, które jest częścią metody zarządzania sprzedażą. W systemie Plugmystore istnieje możliwość zautomatyzowania większości procesów biznesowych, takich jak logistyka czy księgowość.

Feed[edytuj]

Są to dane, które są wysyłane z jednego systemu do drugiego. W e-commerce feed są stosowane, aby dać różnym systemom możliwość komunikowania się. Są to dane zawierające wszystkie informacje o produkcie, zmianie ilości i cen. Wiele informacji jest przetwarzanych na każdym etapie procesu zakupowego, takich jak odbieranie zamówień czy potwierdzanie wysyłek.

Środki komunikacji[edytuj]

FTP (File Transfer Protocol)[edytuj]

Protokół transferu plików do wymiany przepływów między dwoma zdalnymi systemami.

Web Service lub API (Application Programming Interaface)[edytuj]

Interface programowania aplikacji wykorzystywany przez aplikacje lub systemy komputerowe. Umożliwia dostęp do różnego rodzaju danych, funkcji i programów firm zewnętrznych, powiązanych z kontem użytkownika. API pozwala na komunikację pomiędzy różnymi systemami, programami. API, jako szczególny rodzaj Web Service, używany jest przez kanały sprzedaży, aby ułatwić integrację automatycznej inwentaryzacji.

Formaty plików, powszechnie stosowane jako dane w e-commerce[edytuj]

CSV (Comma Separated Values)[edytuj]

Format pliku do organizowania tabeli danych w postaci tekstu. Poszczególne atrybuty są oddzielone separatorem, zwykle przecinkiem (",") lub średnikiem (";"). Format ten jest używany do określenia wielu atrybutów produktu, po jednym w każdej kolumnie.

TSV (Tab Separated Values)[edytuj]

Format pliku do organizowania tabeli danych w postaci tekstu. Różne atrybuty są oddzielone odstępem, zwykle tabulatorem (" "). Format ten jest używany do określenia wielu atrybutów produktu, po jednym w każdej kolumnie.

TXT (Text)[edytuj]

Format plików zawierających tylko tekst. Tekst może modelować tabelę z danymi przy użyciu separatorów CSV lub TSV. Plik może zawierać zapasy e-commerce zorganizowane w formie tabelarycznej.

XML (Extensible Markup Language)[edytuj]

Format plików oparty na wykorzystaniu tagów zwanych elementami, węzłami lub atrybutami. XML jest językiem maszynowym, trudnym do odczytania, który umożliwia pełną elastyczność w zakresie liczby atrybutów produktu. W ramach kanałów e-commerce zwykle generowany jest przez oprogramowanie (CMS, ERP) do obsługi przez inny system (CMS, kanał sprzedaży).

Atrybut[edytuj]

Charakterystyka produktu. Mogą być to takie wartości, jak chociażby kolor, wysokość, długość, waga, czy rozmiar. Ważnym jest, aby oddzielać różne atrybuty, w celu uniknięcia łączenia informacji w ramach jednego opisu. To umożliwia prawidłowy wybór danych, które mają zostać wyeksportowane do kanału sprzedaży. Plugmystore pozwala na tworzenie specjalnych atrybutów, dopasowanych do różnych kategorii produktów.

Dane katalogu produktów[edytuj]

Atrybuty[edytuj]

=== Parent / Child relationship

Szablon:Języki