Płatności i przepływy pieniężne

Z plugmystore.com
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obsługa płatności dla konkretnego systemu[edytuj]

W przypadku korzystania z systemów przetwarzania sprzedaży na własnej stronie internetowej, sprzedawca jest całkowicie odpowiedzialny za płatności.

Obsługa płatności w kanale sprzedaży podmiotu trzeciego[edytuj]

Większość sprzedaży podmiotów trzecich pochodzi z gwarancji płatności dla swoich sprzedawców i gwarancji bezpieczeństwa dla ich klientów.

Kiedy zamówienie jest widoczne na platformie handlowej, zawieszone jest na pewien okres czasu. Opóźnienie to pozwala platformie handlowej sprawdzić informacje na temat klienta. Gdy metoda płatności została sprawdzona i okazała się prawidłową, platforma handlowa:

  • zmieni status zamówienia na niewsyłany;
  • uwidoczni wszystkie informacje na temat klienta;

Umożliwia to sprzedawcy proces wysyłki.

Gdy przesyłka została potwierdzona, platforma handlowa wypłaca środki na wirtualnym koncie sprzedawcy. Rozliczenie jest przetwarzane na rachunek bankowy sprzedawcy w regularnych odstępach czasu, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy platformą handlową i sprzedawcą.