Mapowanie atrybutów

Z plugmystore.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podstawy[edytuj]

Dla wszystkich importowanych i eksportowanych danych z wykorzystaniem plików komputerowych, interface mapowania jest dostępny.

Istnieją różne interface'y mapowania dla:

 • zamówień importowych;
 • zamówień eksportowych;
 • inwentaryzacji importu;
 • inwentaryzacji ekportu;
 • importowania sprzedawcy;
 • eksportowania sprzedawcy;
 • magazynu importowego;
 • przewoźników importowych;
 • obrotów eksportowych;

Ogólne zasady dotyczące interface'ów mapowania:

 • pola z bazy Plugmystore.com wyświetlane są w kolorze pomarańczowym;
 • pola z kanału danych są wyświetlane na czarno;
 • pola zawierające dane źródłowe są wyświetlane po lewej stronie;
 • pola docelowe są wyświetlane po prawej stronie;
 • powiązania są wyświetlane w formie linii przerywanej, gdy tylko są stworzone;
 • powiązane atrybuty są wyświetlane przy użyciu linii prostej, kiedy połączenia są zapisane;
 • każdy link posiada losowo przydzielony kolor;

Przykład: gdy pola po prawej stronie są w kolorze pomarańczowym, oznacza to, że przetwarzają import z kanału sklepu do bazy Plugmystore.com.

Wszystkie komunikaty na Plugmystore.com organizowane są od lewej do prawej:

 • po lewej stronie znajduje się źródło danych;
 • po prawej strone znajduje się ich przeznaczenie;

Formuły[edytuj]

Formuły mogą być stosowane do danych źródłowych przed przetwarzaniem.

Jest to możliwe poprzez użycie przycisku "Narzędzie" w celu wywołania wzoru.

Zrzut ekranu: przycisk narzędzia

Ten przycisk otwiera okienko, w którym wzory są organizowane według typu:

 • liczby;
 • tekstu;
 • innych;

Sprawdź nasze samouczki wideo, aby lepiej zrozumieć:

 • jak utworzyć podstawowe formuły;
 • jak stworzyć kompleksową formułę;
 • jak zmienić kolejność pól w formule;

Stałe i zmienne teksty[edytuj]

Dodawanie pola do istniejącego szablonu[edytuj]

Automatyczna reorganizacja połączeń[edytuj]

W celu sprawdzenia poprawności połączeń pól dokonanych w mapowaniu, należy użyć przycisku "Auto reorganizacja".

Zapisywanie[edytuj]

Wszystkie mapowania mają dopasowaną nazwę, która może zostać zdefiniowana przez sprzedającego.

Niektóre z nich wymagają innych atrybutów, takich jak:

 • platformy handlowe;
 • rodzaje danych;

Te dane mogą pomóc Plugmystore.com w rozpoznawaniu które usługi internetowe powinny być używane do komunikowania się z podmiotami trzecimi.