Magazyn

Z plugmystore.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Co to jest magazyn?[edytuj]

Magazyn to fizyczne miejsce, gdzie sprzedawca przechowuje zapasy produktu przeznaczone do jego działalności handlowej.

Zarządzanie magazynami[edytuj]

FIFO[edytuj]

FIFO to skrót od angielskiego zwrotu "first in, first out". Oznacza to, że produkty, które dotarły do magazynu jako pierwsze, również pierwsze go opuszczą, gdy sprzedaż jest dokonana.

LIFO[edytuj]

LIFO to skrót od angielskiego zwrotu "last in, first out". Oznacza to, że produkty, które dotarły do magazynu jako ostatnie, opuszczą go jako pierwsze, gdy sprzedać jest dokonana. Liniowa struktura danych LIFO nie jest obsługiwana przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Zarządzanie poziomem zapasów w kilku magazynach[edytuj]

Między produktami przychodzącymi do magazynów a produktami opuszczającymi magazyny, różnica może być trudna do kontrolowania i syntezy, aby precyzyjnie ocenić poziom zapasów dla danego produktu. W celu uniknięcia kłopotów z tym związanych, Plugmystore.com ułatwia zarządzanie zmianami zapasów z kilku magazynów z poniższego interface'u. Należy:

  • przejść do strony;
  • wybrać produkt;
  • uzupełnić zapas;

Wyświetlane są poziomy zapasów w poszczególnych magazynach, jak również ogólny stan zapasów. Istnieje możliwość sprawdzenia historii przychodzących oraz historii sprzedaży, co pozwala na pełne kontrolowanie zapasów.

Typy magazynów[edytuj]

Instrukcja[edytuj]

Instrukcja magazynu oznacza, że poziomy zapasów są aktualizowane ręcznie na Plugmystore.com. Należy:

  • przejść do strony;
  • wybrać produkt;
  • uzupełnić zapas;
  • wpisać liczbę dodanych produktów:
  1. liczba dodatnia - produkty dodane;
  2. liczba ujemna - produkty usunięte;
  • zapisać;

Zautomatyzowane[edytuj]

Zautomatyzowany magazyn umożliwia elektroniczną wymianę danych pomiędzy magazynem i serwerami Plugmystore.com. Magazyn automatycznie aktualizuje poziom dla każdego produktu w zapasach.

W celu powiadomienia magazynu o zmianie poziomu zapasów, należy przejść do strony.

Prześlij listę magazynów z wykorzystaniem kanałów przesyłu[edytuj]

W przypadku posiadania własnych magazynów, istnieje możliwość przesłania ich bezpośrednio do Plugmystore.com.

Połączenie z logistyką[edytuj]

Informacje na temat połączenia magazynu z logistyką znajdują się na stronie.