Import i eksport katalogu

Z plugmystore.com
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Import katalogu[edytuj]

Aby zaimportować dane do Plugmystore.com należy przejść do interface'u.

Ustawienia importu[edytuj]

Ustawienia importu znajdują się na stronie.

Harmonogram importu[edytuj]

Harmonogram importu znajduje się na stronie.

Eksport katalogu[edytuj]

W celu pobrania danych z Plugmystore.com, wyeksportowania do podmiotów trzecich lub kanałów sprzedaży przejdź do strony.

Podczas zapisywania należy sprecyzować platformę handlową i jej nazwę. Podczas eksportu danych do wikipedia:CMS należy upewnić się, że CMS jest dostępny na interface.

Uwaga: Pole "Kategorie" pozwala eksportować tylko wybrane kategorie.

Harmonogram eksportu[edytuj]

Harmonogram eksportu znajduje się na stronie.

Mapowanie[edytuj]

Ogólne warunki[edytuj]

Ogólne warunki mapowania znajdują się na stronie.

Edytowanie lub powielanie istniejącego mapowania[edytuj]

Warunki edytowania lub powielania istniejącego mapowania znajdują się na stronie.

Różnica między mapowaniem publicznym i prywatnym[edytuj]

Różnice między mapowaniem publicznym i prywatnym znajdują się na stronie.